SWElife får gehör i förslag om ny superfond

Regeringens utredare Hans Rystad presenterar ett förslag om statligt riskkapital. Det innebär bland annat en ny fond-i-fondlösning, med 3 miljarder till förfogande, samt en ny mikrofond. Lars H Bruzelius leder SWElifes strategiska projekt för att Life Science-projekt ska kunna finansieras…

läs mer
 

Recently funded projects

Ten projects have received funding from SWElife through VINNOVA. Applications were made to the SWElife spring 2015 call, for proposals for collaborative innovation projects within non-communicable diseases. Recently funded projects New cell-on-chip technology improves allergy diagnostics. Project leader, Anna Nopp Scherman; Main…

läs mer
 

June 30th-July 1st, SWElife in Almedalen

SWElife medverkar i två olika seminarier under Almedalsveckan: Life Science – nog snackat och Genvägen till en bättre diabetesvård. Missa inte chansen att lyssna, ställa frågor och diskutera dessa aktuella ämnen. Life Science – nog snackat Flera utredningar har de…

läs mer
 

”Upplägget stimulerar privata aktörer att ta lite större risk”

Lars H Bruzelius leder SWElifes strategiska projekt för att Life Science-projekt ska kunna finansieras i en tidig fas. Vad grundar sig projektet i? – Utmaningen i Sverige idag är att vi har mycket information om patienterna, men den är uppdelad…

läs mer
 

Ett gränssnitt för den skräddarsydda vården

För att kunna tolka all information om en patients sjukdomshistoria, krävs IT-system som kommunicerar med alla vårdens olika system och stödja läkaren att avgöra vilken behandlings som är bäst för patienten. Björn Arvidsson är projektledare för den strategiska satsningen på…

läs mer
 

”Det gäller att ha en dialog och komma överens”

Tobias Sjöblom är delprojektledare för SWElifes strategisk projekt för nationella kohorter inom cancerområdet. Vad går projektet nationella kohorter ut på? – Projektet startar med ett cancerperspektiv, men förslagen kan användas på många sjukdomsområden. Sverige behöver få mer standardiserade rutiner för…

läs mer
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: