Swelife i Almedalen 2016

FRÅN ÖAR AV DATA TILL EN VÄRLD AV KUNSKAP – hälso- och sjukvårdens dokumentation i samhällets tjänst Svensk sjukvård är världsbäst på att dokumentera – ett unikt forskningsunderlag som ofta fastnar i en digital propp. Nu planeras massiva investeringar i…

läs mer
 

Populärt stöd slipar både ansökningar och affärsplaner

SWElifes utlysning Folksjukdomar 2015-2016 står inför slutgallring av inkomna ansökningar. Den här gången tillämpas SWElifes skräddarsydda stöd Hands on-modellen och den välkomnas av projekten – även de som inte gått vidare. Knappt hälften av de projekt som skickat in en…

läs mer
 

Fortsatt profil mot folksjukdomar i kommande utlysning

Det blir fortsatt fokus på folksjukdomar för SWElifes utlysningar även under 2017 och 2018. Utlysningen som har 12 miljoner kronor att fördela i det första av två steg öppnar i november-december 2016 och stänger i januari-februari 2017. – Genom att…

läs mer
 

3H3R: Brobygge vill lösa vårdens informationspropp

Svensk sjukvård är världsbäst på att dokumentera – men informationen fastnar i omoderna IT-strukturer och forskning och patienter blir lidande. Så hur digitaliserar vi hälso- och sjukvårdens dokumentation för hela samhällets bästa? I juni presenterar Swelife sitt förslag. ”Från öar av…

läs mer
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: