Rapport 3H3R: Fyra strategier för vårdens digitalisering

Hälso- och sjukvårdens förmåga att möta patienternas behov och samhällets förväntan begränsas allt mer av bristfällig datahantering. Nu planeras massiva investeringar i infrastruktur, efterfrågad av vården, politiken, forskningen och industrin. Hur ska förändringen gå till?

Swelifes utredning om hälsa- och sjukvårdens informationsförsörjning pekar på det vägskäl som Sverige kommit till och berättar om de som blir lidande av att vi istället för forskningsgrundad kunskap står med isolerade öar av data.

Rapporten (3R3H) visar på en väg framåt genom fyra strategier som gynnar samhället, forskningen, näringslivet och inte minst patienterna.

Utredningsarbetet är lett av Martin Ingvar, professor vid Karolinska Institutet samt Swelifes styrelseordförande.

Välkommen till vårt frukostseminarium i Almedalen den 7 juli:

Från öar av data till en värld av kunskap
– hälso- och sjukvårdens dokumentation i samhällets tjänst

 

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: