Industrins egna frågor satte agendan

Mer stöd till sjukhus som vill integrera biobankning

NYTT JURIDISKT STÖD GÖR SAMARBETE SÄKRARE

NYTT VERKTYG SKA ÖKA TAKTEN I LIFE SCIENCE-SVERIGE

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: