Vilket evenemang träffas vi på?

Almedalsveckan, Nordic Life Science Days och Nationell konferens om Kliniska studier är några av de kommande evenemang som Swelife engagerar sig i som arrangör, sponsor eller utställare. Var träffar vi dig?

Almedalsveckan 2017 hålls 2-9 juli.

Under Almedalsveckan i Visby som hålls i juli har Swelife bjudit in en mindre grupp som representerar en bredd av Sveriges life science-aktörer. 

– Vi arrangerar en informell kväll då vi samtalar vi om hur våra respektive uppdrag och roller ser ut och hur vi kan synka och optimera det arbetet för bästa resultat. Swelife har ambitionen att vara en nationell facilitator för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv. Det är naturligt för oss att bjuda in till ett sådant samtal, säger Sweifes programchef Peter Nordström.

Om Real World Evidence

Nordic Life Science Days hålls 2017 i Köpenhamn.

Under Nationell konferens om Kliniska studier som hålls i Stockholm i september går Swelife in som sponsor.

– Kliniska Studier Sveriges arbete och arbetssätt ligger helt i linje med mycket av det som Swelife gör. Vi arbetar båda för att höja kvalitet på och förbättra nationell tillgänglighet och användbarhet av vårdrelaterade data. Ett exempel är vårt arbete strategiska projekt Forskningsplattformen som utreder datatillgång för exempelvis Real World Evidence-studier, säger Peter Nordström.