Fyra prioriterade satsningar för svensk life science

Från verifiering av biologiska läkemedel till nationell infrastruktur för precisionsmedicin. Swelife har prioriterat fyra nya strategiska projekt för sammanlagt över 10 miljoner kronor som inväntar klartecken från Vinnova. Med hjälp av effektivare processer, infrastruktur och kunskap ska projekten bidra till…

läs mer
 

Halvårsberättelse 2017: rekordmånga projekt för svensk innovation

Flera nystartade strategiska projekt och en genomförd steg 1-utlysning som slog rekord i både antal ansökningar och deras innovationshöjd – och som en konsekvens även utlysningens budget. Det första halvåret 2017 uppvisar många exempel på hur Swelife arbetar för att…

läs mer
 

Tio life science-tips för Almedalen 2017

Många av de frågor som Swelife arbetar för lyfts i årets arrangemang. I flera seminarier och akticviteter medverkar och Swelife-engagerade personer i panel eller som arrangör. Här är några av de evenemang som vi är nyfikna på.   Från ord…

läs mer
 

Hej Kristina Kannisto, projektledare Konkurrenskraft cell- och genterapi

Hur gör man för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom cell- och genterapi? – Vårt bidrag blir att samla och tillgängliggöra den kunskap som Sveriges aktörer inom avancerade terapier, specifikt de inom cell- och genterapi, behöver för att kunna arbeta effektivt…

läs mer
 

Maskmedel som bromsar cancer – en av fyra nya pitchar

Ytterligare fyra pitchar av de innovationsprojekt som Swelife hittills delfinansierat finns nu publicerade på vår hemsida. För varje projekt serveras raka fakta om team och projekt tillsammans med en snabbpitch för investerare. Dessutom presenteras affärsidé och den kliniska nyttan i…

läs mer
 

Göteborg i topp när 28 projekt får innovationsstöd

Smittspårning i realtid av resistenta bakterier och virtuell vävnadsprovtagning genom magnetröntgen. De är två av 28 svenska innovationsprojekt inom life science som nu stöttas med upp till 1 miljon kronor vardera i innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths första gemensamma utlysning. Samtliga…

läs mer
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: