Göteborg i topp när 28 projekt får innovationsstöd

Foto: Emma Krantz

Smittspårning i realtid av resistenta bakterier och virtuell vävnadsprovtagning genom magnetröntgen. De är två av 28 svenska innovationsprojekt inom life science som nu stöttas med upp till 1 miljon kronor vardera i innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths första gemensamma utlysning.

Samtliga projekt ska utveckla produkter och tjänster för bättre hälsa och har parter från minst två av sektorerna akademi, industri och hälso- och sjukvård. Vinnarna finns i storstadsregionerna och på universitetsorter, där Göteborgsområdet utmärker sig med 11 av de 28 projekt som delar på utlysningens 23 miljoner kronor.

Medfinansiering lockade fler

– Det kan vara ett resultat av att projekt hemmahörande i Västra Götalandsregionen kunnat söka extra medfinansiering från sin region. Vanligtvis ska projekten själva bidra med lika mycket finansiering som de får av utlysningen, men genom erbjudandet från VGR sänks det kravet. Vi arbetar för att fler regioner ska erbjuda möjlighet till medfinansiering framöver, säger Åsa Wallin, projektledare på Swelife.

144 projekt inom läkemedel, diagnostik, medicinteknik och e-hälsa hade ansökt om finansiering när utlysningen ”Projekt för bättre hälsa” stängde i januari. Det stod snart klart att startfältet höll mycket hög kvalitet och för att kunna stötta så många som möjligt beslöt Swelife att öka sin del i utlysningen till 18 miljoner kronor.

Stort intresse för coachning

Under maj månad har 32 finalister intervjuats men också fått affärsutvecklande coachning enligt Swelifes så kallade Hands-on-modell, en insats som kompletterar det finansiella stödet.

– Kandidaterna har hög potential och vi vill göra allt vi kan för att maximera deras möjligheter att nå marknaden. Pengar är viktigt, men många behöver komplettera med råd, kompetens och nätverk. Hands-on-modellen är uppskattad: denna gång tackade 30 av 32 projekt ja till vårt erbjudande om feedback inför slutintervjuerna, säger Anna Ridderstad Wollberg, Swelifes projektledare för utlysningen.

Projektstödet ska användas under ett år och är villkorat av egen medfinansiering på samma belopp som stödet.

De får stödet: samtliga 28 projekt

(Projekt, projektledande organisation, stöd)

Göteborgsområdet

 • Funktionell Protesthylsa
  Högskolan i Borås, Borås, 617 576 kr
 • Rapa share – realtids smittspårning för begränsning av antibiotikaresistenta bakteriers spridning               
  1928 Diagnostics AB, Göteborg, 1 000 000 kr
 • Individanpassade vävnadstekniska artärer som innovativ behandling av kardiovaskulära sjukdomar             
  SP Sveriges tekniska forskningsinstitut AB, Göteborg, 700 000 kr
 • Kliniskt hypertermisystem för bättre cancerbehandling i hals och huvud             
  Chalmers tekniska högskola AB, Göteborg, 1 000 000 kr
 • Smart dostjänst – Ett effektivt hjälpmedel för medicinhantering    
  Mevia AB, Göteborg, 697288
 • Tankestyrd benprotes       
  Chalmers tekniska högskola AB, Göteborg, 500 000 kr
 • Validering av ny modell och terapi för Alzheimers sjukdom            
  Alzinova AB, Göteborg, 1 000 000 kr
 • Patientspecifik Käk & Tungfixation för cancer patienter som genomgår strålbehandling          
  Yourrad AB, Kungsbacka, 469 000 kr
 • Behandling av plack-psoriasis med en topikal plasminogenbindningshämmare, EP0003          
  Emeriti Pharma AB, Mölndal/Göteborg, 700 000 kr
 • Utvärdering av det nya anti-trombos läkemedlet CS1 i klinisk studie samt djurmodell             
  Cereno Scientific AB, Mölndal/Göteborg, 700 000 kr
 • Objektiv och samtidig mätning av aktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet vid ADHD          
  Opatus AB, Pixbo (Göteborg), 509 000 kr

Linköping

 • En ny strategi för läkning av bensår       
  Instagraft AB, Linköping, 999 900 kr
 • Multimodal visualisering av mikrocirkulationen         
  Linköpings universitet, Linköping, 995 953 kr
 • Optiskt teknik för navigation vid neurokirurgi            
  Linköpings universitet/CNS Nordix AB, Linköping, 1 000 000 kr
 • Precision i behandling av ovarie cancer med innovativa zebrafisk patient tumor xenograft system               
  BioReperia AB, Linköping, 995 000 kr

Skåne

 • Individualisation of a web-based osteoarthritis treatment              
  Lunds universitet, Lund, 800 000 kr
 • Ny produkt och metod för behandling av hjärtsviktspatienter         
  Syntach AB, Lund, 1 000 000 kr
 • Succinat med ökad cellpermeabilitet för behandling av mitokondriell sjukdom – effektstudie in vivo            
  NeuroVive Pharmaceutical AB, Lund, 907 482 kr
 • Virtuell Biopsi med med MRI                 
  CR Development AB, Lund, 999 950 kr
 • Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi      
  Skånes universitetssjukhus, Malmö, 201 350 kr

Stockholm/Uppsala

 • Ett tidsbesparande diagnostiskt verktyg för astma och andra lungsjukdomar
  Karolinska Institutet, Stockholm, 964 302 kr
 • In vivo effect of novel antibody prototype in Immuno-oncology      
  Genagon Therapeutics AB, Stockholm, 1 000 000 kr
 • Ny typ av diagnostiskt test att förbättra behandling hos patienter med reumatoid artrit         
  Vacara AB, Stockholm, 1 000 000 kr
 • Preklinisk säkerhetsutvärdering av Supernitro- en ny behandling för akut pulmonell hypertension                
  Attgeno AB, Stockholm, 1 000 000 kr
 • Preparations for Phase II clinical studies of the Fractalkine receptor antagonist KAN0567 in pediatric cancer
  Kancera AB, Stockholm, 1 000 000 kr
 • Snabbt fostertest (NIPT) via digital räkning av fetalt DNA               
  Olink Biocience AB, Uppsala, 1 000 000 kr
 • System för övervakning av syrgasbehandling inom neonatalvård    
  Neosense Technologies AB, Kista/Stockholm, 379 500 kr

Umeå

 • Instrument och metod för framtidens diagnostik inom patologi     
  Umeå universitet, Umeå, 900 000 kr
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn