Tio life science-tips för Almedalen 2017

Många av de frågor som Swelife arbetar för lyfts i årets arrangemang. I flera seminarier och akticviteter medverkar och Swelife-engagerade personer i panel eller som arrangör. Här är några av de evenemang som vi är nyfikna på.

 

Från ord till handling – att mäta värdet för patient

Ökat patientinflytande och bättre möjligheter till patientmedverkan är en stark trend inom vården, internationellt som i Sverige. Det kan bidra till bättre vård, men hur kan vården visa värdet som skapas för och med patienten?

 • Arrangör: Pfizer, MSD, Novartis, AstraZeneca
 • 3/7 2017 10:15 – 11:15
 • Mer i programmet

 

Efter Macchiarinifallet

Macchiariniskandalen skakade om och har skadat förtroendet för vård och vetenskap. Nu startar de om och vill bli ännu bättre. Om mod och möjligheter i klinisk verklighet.

 

Många vill utnyttja kvalitetsregistren – men blir resultatet en bättre vård?

Det finns många intressenter som vill påverka de nationella kvalitetsregistren – och en ny modell är på gång. Ambitionen är att tydligare koppla samman registren med vårdens kunskapsstyrning. Men kommer initiativen att leda till en bättre vård? Finns det en röd tråd?

 • Arrangör: Nationella Diabetesteamet, Novo Nordisk
 • 3/7 2017 12:30 – 13:15
 • Mer i programmet

 

Vem bromsar den kliniska forskningen i Sverige?

Det forskas för lite i vården idag trots att kliniska studier är en av förutsättningarna för att patienter ska få tillgång till nya behandlingar. Olika aktörer försöker påverka utvecklingen och svag optimism kan skönjas. Vad krävs för att alla ord och satsningar ska ge resultat? Vem tar ledningen?

 

Starkare innovationsklimat för life science – hur gör vi?

Innovationsläget inom life science har varit omdiskuterat under de senaste åren, men vad händer egentligen och vad mer kan göras? 

 • Arrangör: GU Ventures, Smile, Veckans Affärer
 • 4/7 2017 12:00 – 13:00
 • Mer i programmet

 

Smartare beslut i vården med datadriven analys? 

Hur kan datadrivna beslutsstöd ge mer tillgänglig vård till högre kvalitet inom ramen för vårdens resurser? Vad kan vi lära av de världsunika erfarenheterna från Johns Hopkins Medicine i USA? Storskaliga samordning av vårdflöden bland annat gett 30 procent kortare väntetid på akuten

 • Arrangör: Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset, SLL Innovation
 • 4/7 14.10-14.40
 • Mer i programmet

 

Revolutionera vårdsystemet – för framtida generationer och digitala miljöer

Hur kan vi effektivisera styrmodellen av sjukvården och ta del av den digitala revolutionen genom nya modeller för tillgänglighet, vårdflöden, finansiering och behandling? Om teknikens möjligheter i sjukvården och The Capacity Command Center vid Johns Hopkins Medicine, i USA.

 

Fler kliniska studier på patientens villkor – en mångfasetterad utmaning

Kliniska studier är en av förutsättningarna för utveckling av en hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Seminariet belyser olika aspekter av hur man kan främja en forskningsdriven hälso- och sjukvård som utgår från och tar vara på patienternas behov och engagemang.

 • Arrangör: Vetenskapsrådet, Kliniska Studier Sverige
 • 5/7 2017 09:00 – 10:00
 • Mer i programmet

 

Nästa medicinska revolution är nära – är samhället redo?

Nya medicinska genombrott väntar det närmaste decenniet. Genterapi, nanodiagnostik, vacciner och målsökande läkemedel ger hopp om framtida behandling och bot mot svåra, kroniska och i dag ofta dödliga sjukdomar. Vilka är utmaningarna för att kunna erbjuda behövande de nya behandlingsmöjligheterna?

 • Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Pfizer
 • 5/7 2017 10:20 – 11:10
 • Mer i programmet

 

Hur kan artificiell intelligens bidra till en bättre, mer jämlik och personcentrerad diabetesvård?

Utvecklingen inom e-hälsa går rasande fort och nya evidensbaserade lösningar som kan förbättra läkemedelsbehandlingen och livskvaliteten för personer med diabetes är redan här. På vilket sätt bidrar de till en bättre diabetesvård? Hur tar vi vara på dessa initiativ och hur kan de implementeras?

 • Arrangör: Lunds universitets Diabetescentrum
 • 5/7 2017 16:00 – 17:00
 • Mer i programmet
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: