Uppdaterade pitchar: gröna innovationer mot diabetes

Broccoli och sädesslaget korn spelar en nyckelroll i två av de innovationsprojekt som Swelife medfinansierar. Båda har en lösning för att behandla diabetes typ 2. Läs mer om de lovande projekten på deras uppdaterade pitchsidor.

 

Övriga Swelifefinansierade innovationsprojekt som fått uppdaterade pitchsidor

Läkemedel

Diagnostik /e-hälsa

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: