Ordförandebyte och nya namn i Swelifes styrelser

Från och med årsskiftet är Christina Östberg Lloyd från Novo Nordisk ny ordinarie ordförande för Swelife. Såväl styrelsen som i stödjande Advisory Board märks fler nya namn. Ordförande Christina Östberg Lloyd är ny ordinarie ordförande. Christina är styrelseledamot sedan två…

läs mer
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: