Ordförandebyte och nya namn i Swelifes styrelser

Christina Östberg Lloyd är ny ordinarie ordförande för Swelife från årsskiftet.

Från och med årsskiftet är Christina Östberg Lloyd från Novo Nordisk ny ordinarie ordförande för Swelife. Såväl styrelsen som i stödjande Advisory Board märks fler nya namn.

Ordförande

  • Christina Östberg Lloyd är ny ordinarie ordförande. Christina är styrelseledamot sedan två år och tog i praktiken över ordföranderollen efter Martin Ingvar i juni 2017.

Styrelsen/ Governing Board

  • Sofia Rydgren Stale, läkare samt ledamot i förbundsstyrelsen för Sveriges läkarförbund (ordinarie)
  • Lillian Wikström, KI Innovations (ordinarie)
  • Gabriella Brunlid, Novo Nordisk (suppleant)
  • Björn Eriksson, Region Skåne (suppleant)
  • Lars Lundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Örebro (suppleant)
  • Krim Talia, affärsområdeschef inom life science vid Rise (suppleant)

Advisory Board

  • Jan Andersson, direktör för forskning och innovation inom SLL
  • Sylvie Bové, vd för EIT Health (European Institute of Innovation & Technology (EIT)
  • Pia Sandvik, vd för Rise

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn