Swelife lanserar stöd till verksamma inom avancerade terapiläkemedel

”Jag vill se nya arbetssätt för att stärka svensk life science”

ATMP-konferens skapade nya samarbetsmöjligheter

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: