Sök stöd för att söka EIC pilot

Små och medelstora företag som ansöker om finansiering i EU:s program European Innovation Council (EIC) Pilot kan söka stöd från Swelife för att minska de kostnader som uppstår i samband med ansökan. Swelife beviljar maximalt 100 000 kronor per sökande företag.

I år kan man ansöka om medel två gånger, med sista ansökningsdag 21 juni respektive 9 oktober.

> Läs mer här om hur du ansöker!

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: