Fler patienter blir delaktiga i utvecklingen av läkemedel och behandling genom EUPATI

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: