Dags att söka stöd för att söka EIC-medel

Driver du ett företag med ett projekt som är mycket nära marknadslansering? I så fall kan EU:s acceleratorstöd för innovationer, EIC, vara något för er. 

Ni kan söka stöd för att minska de kostnader som uppstår i samband med ansökan. Swelife beviljar maximalt 100 000 kronor per sökande företag.

Den 9 oktober 2018 är sista ansökningsdag för denna utlysningsomgång.

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: