Nya miljoner till verifiering för SME:er 2017  

Under 2017 förnyar Swelife sitt erbjudande till små och mellanstora bolag (SME:er) att söka medel för att i ett tidigt skede verifiera sin affärsidé. Ett nytt styrelseslut innebär upp emot 5 miljoner kronor till arbetet, vilket förväntas kunna stödja upp…

läs mer
 

Stor UTLYSNING: Projekt FÖR bättre HÄLSA

Utlysningen Projekt för bättre hälsa riktar sig till samverkansprojekt med mål att avsevärt förbättra diagnos, prevention eller behandling av sjukdomar och andra tillstånd som kräver eller riskerar att kräva sjukvård. För att kunna söka ska minst två av sektorerna sjukvård,…

läs mer
 

Så ökar vi budgeten för innovationsstöd

Nu ska fler få mer stöd. Så kan man sammanfatta effekten av att Swelife knutit ihop Tillväxtverkets och Vinnovas resurser i tre regionala strukturfondsprojekt, som ska ge mer och bättre stöd till innovationsprojekt. Budgetökningen ska öka tillväxten hos små och…

läs mer
 

NYTT VERKTYG SKA ÖKA TAKTEN I LIFE SCIENCE-SVERIGE

Nu lanserar Swelife den första webbaserade databasen som hjälper Sveriges alla life science-utvecklare att hitta rätt partner – från entreprenör till ledande industri. Sökverktygets matchmaking-funktion ska bidra till att öka takten inom svensk life science. Nylanserade SwedishLifeSciences.com ska serva bolag,…

läs mer
 

NYTT JURIDISKT STÖD GÖR SAMARBETE SÄKRARE

Nu introducerar Swelife All Right – en serie nya dokument och mallar som ska göra det enklare och säkrare för forskare och entreprenörer att inleda samtal och tidiga samarbeten med potentiella affärspartners. – Vi vet att många forskare känner sig osäkra…

läs mer
Sida 4 av 4...34
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: