Den traditionella bilden av hjärtats pumpfunktion är att den kramar ut blodet i omloppet.

Ny forskning har visat att mitralisklaffen, som ska hindra blodet att rinna tillbaka från vänster kammare till vänster förmak, även rör sig upp och ned och arbetar som en kolv. Denna upp- och nedgående rörelse står för cirka två tredjedelar av den volym som hjärtat pumpar ut.

För patienter som har drabbats av hjärtsvikt är kolvrörelsen kraftigt reducerad, vilket innebär att man inte får den effekt av varje hjärtslag som behövs. Kroppen får inte tillräckligt med syre och näring och det leder till orkeslöshet, svullna ben, skador på andra organ och till slut till döden.

Stärker restfunktionen

– Det vi gör med vår produkt är att bevara och förbättra den restfunktion som finns i mitralklaffens rörelse. Det är en mekanisk hjälp, som enkelt uttryckt består av en ”hjälpmotor” som ”knuffar på” klaffen i båda riktningarna – ungefär som en el-cykelmotor underlättar trampandet, säger Daniel Engvall, projektledare och tekniskt ansvarig på medtechföretaget Syntach. Efter att ha utvecklat den allra första funktionella prototypen står Syntach nu i begrepp att ta fram en ny generation och sedan inleda djurförsök.

Syntach har globalt patent för sin produkt.

– Nu går vi vidare med att ta fram en komplett produkt som kan användas i djurförsök, vilket är rimligt att tro att vi klarar under 2018-19, säger Daniel Engvall.

Stärker hjärtats funktion

Konkurrensen utgörs av hjärttransplantationer och mekaniska pumpar.

– Men bristen på donatorer är stor och i Sverige sker bara cirka 50 transplantationer om året. Ungefär lika många får pump, men få överlever två år efter det ingreppet, eftersom pumpen är förenad med många komplikationer, bland annat stroke och infektioner. Vår produkt är bättre i och med att den fungerar på ett helt annat sätt. Den ersätter inte något, utan stärker den funktion som finns, säger Jan Otto Solem.

Nu arbetar Syntach med att komma närmare en klinisk produkt och att attrahera nödvändiga investeringar för vidare produktutveckling och kliniska studier.

Text: Jörgen Olsson

Uppdaterad: 2017-12-18

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: