Förväntade effekter och resultat

Antikropparna kan endast ha effekt där signalvägen vari receptorn ingår är drivande i patologin. En förväntad deleffekt är en kartläggning av receptorns uttryck i olika tumörformer. Vidare förväntas resultat huruvida, och i vilka tumorformer, där monobehandling ger signifikant effekt på tumörtillväxten. Vidare förväntas resultat på vilka kombinationsbehandlingar som kan ge additativ eller synergistisk effekt.

Planerat upplägg och genomförande

Antikroppar kommer att tillhandhas av Genagon, och läkemedel för kombinationsbehandlingar kommer att köpas in. För varje tumör form som undersökts kommer receptorns yttrycksmönster att kartläggas genom att tumor infiltrativa lymfocyter(TILs) extraheras och analyseras på FACS. I varje tumor form kommer det att ingå monobehandling med olika varianter av antikropp, samt kombinationsbehandlingar.

Externa länkar

www.genagon.com

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: