Förväntade effekter och resultat

Vi kommer att producera transplanterbara artärer som kombinerar fördelarna med att vara både individualiserade och helt biokompatibla, något som inget artificiellt eller semi-artificiellt kärltransplantat kan erbjuda idag. Förväntad effekt är att komma förbi de kliniska hinder som idag finns inom kärltransplantat, som leder till minskad livskvalité hos dessa patienter samt bidrar till den socioekonomiska bördan i samband med dessa transplantationer. Projektresultaten kommer att ingå i den regulatoriska dokumentationen som sammanställs inför en klinisk studie.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att ha fyra arbetspaket (WP). I WP1 kommer vi att producera de artärer som skall användas i en funktionsstudie i djur i WP3. Vi kommer också att ta fram en lämplig steriliseringsteknik i WP1. I WP2 kommer vi att karakterisera artärerna före och efter djurstudien med olika molekylärbiologiska tekniker. WP4 består av projektledning, affärsutveckling, kvalitetssäkring och framtagning av regulatorisk dokumentation inför en klinisk studie.

Koordinator: RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB – SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB, Borås
Bidrag från Vinnova: 700 000 kronor

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: