Förväntade effekter och resultat

Under första projektfasen kommer en ny prototyp att sättas upp och verifieras. Marknadsundersökning och undersökning av regulatoriska krav utförs tillsammans med fortsatta kliniska studier. Målet för nästa projektfas är att lansera en produkt på marknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Uppgift 1 (6 månader) Validera marknadsmöjligheterna och definiera produktspecifikationer för kommersiell produkt, utvecklingsmöjligheter samt regulatoriska krav och strategi för CE märkning. Uppgift 2 (start efter uppgift 1) Teknologiöverföring av optisk guidning för stereotaktisk neurokirurgi: börja konceptdesign av kombinationsprob för optisk och mikroelektrodmätning, bygga / dokumentera prototypen och tillhörande mätsystem. Uppgift 3 Planera en klinisk studie. Ansöka om etiskt godkännande. Interoperativ utvärdering av systemet. Sammanfatta och analysera resultatet.

Läs mer på Linköpings universitets hemsida

Koordinator: Linköpings universitet – Institutionen för medicinsk teknik (IMT)
Bidrag från Vinnova: 957 300 kronor

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: