Förväntade effekter och resultat

De blodbaserade tester som nu är tillgängliga på marknaden baseras på sekvenseringsteknologi som är dyr och utförs av specialiserade laboratorier. Vårt test baseras på snabb och direkt kvantifiering av foster-DNA med apparatur som finns tillgänglig i de flesta analyslaboratorier. Det förväntade resultatet är ett enkelt, billigt och pålitligt fostertest som kan göras tillgängligt för fler kvinnor och förhoppningsvis tidigare under graviditeten.

Planerat upplägg och genomförande

Olink Bioscience kommer att leda projektet, verifiera och vidareutveckla den molekylära teknologin, testa den på blodprover, undersöka möjligheterna till automatisering samt utveckla en affärsplan i nära samarbete med behovsägare och kunder. Forskare vid Uppsala universitet kommer att bidra med bioinformatisk kompetens och designa de DNA prober som krävs för att detektera foster DNA samt bidra med statistisk kompetens och dataanalys.

Koordinator: OLINK BIOSCIENCE AB
Bidrag från Vinnova: 1 000 000 kronor

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: