Varje år drabbas 1,4 miljoner människor i världen av tjock- eller ändtarmscancer. Behandlingen är operation, men det är inte säkert att patienten blir botad av operationen. Tumören kan ha spridit sig och då orsaka återfall i sjukdomen. Det viktigaste tecknet på att tumören spritt sig är att det finns tumörceller i lymfkörtlar. Dagens metod att avgöra det är begränsad, vilket leder till att vissa patienter får återfall medan andra genomgår plågsamma och dyra efterbehandlingar i onödan.

Kombinerade biomarkörer ger svar

Teamet i Hiloprobe har utvecklat ett test, ColoNode, baserat på en unik kombination av biomarkörer. Med en molekylär mätmetod får man ett objektivt och specifikt provsvar.

– Testet ger ett nytt medicinskt underlag och nya möjligheter att visa vilka patienter som efter operation behöver mer behandling och vilka som inte gör det, säger Lina Olsson.

Målgruppen är – utöver patienterna – patologer, kirurger och onkologer.

– Vårt test kan utföras av patologernas ordinarie laborationspersonal, vilket kan underlätta och spara tid för patologer, poängterar Lina Olsson.

Enkel process hindrar lidande

Att genom en enkel process få exakt kunskap om vidare behandling behövs eller ej kan hindra mycket lidande och spara stora pengar för vården. Både att missa spridda tumörceller och att överbehandla är väldigt kostsamt.

HiloProbes biomarkörskombination är validerad på ett kliniskt material innehållande cirka 200 patienter.

– Vi är slutskedet av att ta fram själva produktformatet, en 96-hålsplatta inklusive reagenser, anpassad till sjukvårdens processer och instrument. Nu ska vi starta en klinisk forskningsstudie studie tillsammans med ett antal sjukhus i Sverige. Vi planerar också att CE-märka produkten och starta en internationell klinisk studie längre fram, säger Lina Olsson.

Uppdaterad: 16 juni 2017

Text: Jörgen Olsson

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: