Förväntade effekter och resultat

Vi hoppas se en synnergistisk effekt mellan produkterna där micrograftingen bidrar till läkningen och kompressionsbehandlingen bidrar till att nå en optimal fuktighetsnivå i såret för att transplantaten skall överleva och såren läka.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med planering, tillverkning av delar, etisk ansökan och upprättande av dokumentation för klinisk studie för att sedan omfatta insamlande av patientdata i ca 9 månader. Resultaten kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Koordinator: Instagraft AB
Bidrag från Vinnova: 999 900 kronor

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: