De nya inhibitorer hon och teamet tagit fram påverkar balansen mellan inlagring och förbränning av fett.

– Leverförfettningen minskas med hjälp av behandlingen, vilket återställer den metabola balansen i levern och förbättrar glukostoleransen och insulinkänsligheten. Det här har vi visat både i möss och i humana leverceller, säger Margit.

Ny verkningsmekanism

Idag är läkemedlet metformin oftast förstahandsvalet vid medicinsk behandling av typ 2-diabetes. Metformin har funnits på marknaden sedan 1970-talet. Att det fortfarande är förstahandsvalet säger något om att innovationstakten inom metaboliska sjukdomar har varit svag men också hur svår den här utmaningen är.

– Vår läkemedelkandidat har en annan verkningsmekanism i jämförelse med nuvarande behandlingar och kommer även kunna användas i kombination med andra, säger Margit.

Bevisad effekt

Hon beskriver stödet från Swelife, både i form av finansiering och coaching, som totalt avgörande för att man nu kunnat visa effekt i djur. Nu vill Margit Mahlapuu och kollegorna vidare:

– De närmaste stegen är att förbättra de farmakologiska egenskaperna och att göra orala beredningar av läkemedlet. Jag tror att vi kan göra första försök på människa inom fem år.

Uppdaterad: 2017-08-09

Text: Jörgen Olsson

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: