Det säger Anna Carleborg, forskningssköterska vid Karolinska institutet, som gör en studie för att utvärdera verktyget på patienter och vårdpersonal. Appen heter Asthmatuner Diagnosis och är framtagen av ett team lett av Henrik Ljungberg och Björn Nordlund.

Tillsammans med den lilla behändiga bluetooth-anslutna lungfunktionsmätaren kan appen ersätta dagens system. Idag får patienten en klumpig, analog PEF-mätare samt en dagbok. Sex gånger om dagen i fem veckor blåser patienten i mätaren och noterar resultaten i dagboken. Det blir stora mängder data som vårdpersonalen sedan manuellt ska omvandla till grafer och dra diagnostiska slutsatser av.

Snabbare resultat och djupare förståelse

– Med appen blir det mycket enklare. Den ger påminnelser och den ställer frågor om de symptom patienten upplever. Det är viktigt, eftersom astma är en sjukdom där symptomen kan växla väldigt mycket. Med vår lösning får man inte bara snabbare resultat utan även en djupare förståelse för hur den enskilde mår, säger Anna Carleborg.

En studie har inletts tillsammans med Arbets- och miljömedicin Syd. 20 patienter följs – hälften med den traditionella utrusningen och hälften med Spirotuner:

– Vi mäter tidsåtgång, registrerar följsamhet i lungfunktionsmätningar och samlar in användarutvärderingar både från patient och vårdpersonal från respektive metod.

Internationellt skalbar

Målet är att effektivisera processen för både patienter och vårdpersonal. Någon konkurrent finns inte och med tanke på att astma är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär tio procent av befolkningen finns stora pengar att spara på förkortade handläggningstider och ett system som ger mer exakt information om patientens lungfunktion och symptom.

– Produkten är dessutom internationellt skalbar. Det enda som behövs är språkuppdateringar, så kan den användas i vilket land som helst. På längre sikt går det att bygga på appen med fler funktioner – vi går mot en mer och mer digitaliserad vård. Vårt mål är att bli världsledande på digitala system för diagnostik, inhalationsteknik och egenvård av luftvägssjukdomar.

Behöver finansiera lanseringen

Anna Carleborg räknar med att teamets företag Medituner ska kunna lansera appen under andra halvåret 2018.

– Swelife har såhär långt varit ett väldigt stort stöd för oss, både med finansiering och med coachning och hjälp med kontakter. Nu i vinter ska vi försöka ta in pengar för att gå vidare med den tekniska utvecklingen och den kommersiella lanseringen.

Uppdaterad: 2017-12-11

Text: Jörgen Olsson

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: