Förväntade effekter och resultat

Ambitionen är att åstadkomma förbättringar med avseende på såväl tryckfördelning som mikroklimat mellan hylsa och stump (båda starkt kopplade till komfortupplevelsen) genom att utnyttja hittills oprövade konstruktionslösningar och/eller välja material från materialgrupper som ännu inte använts i proteshylsor.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan Lindhe Xtend AB, Smart Textiles (Högskolan i Borås), Södra Älvsborgs Sjukhus och Swerea IVF. Projektet genomförs i tre arbetspaket (work packages) vilka inkluderar affärsutveckling, produktutveckling samt testning och funktionsverifiering med försöksperson där de två senare genomförs i en iterativ process.

Koordinator: Högskolan i Borås – Smart Textiles
Bidrag från Vinnova: 617 576 kronor

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: