Individualisation of a web-based osteoarthritis treatment

Vi vill förändra vården för patienter med artros genom att individualisera behandlingen efter patientens förutsättningar.

Förväntade effekter och resultat

Med individualiserad behandling kommer patienten att bättre relatera behandlingen till sin situation. Det leder till bättre följsamhet och outcome samt att de kommer att stanna i ”Håll igång-programmet”. Resultatet blir mer positiva och arbetsföra medborgare. I förlängningen blir även produktionsbortfallet mindre och färre sjukskrivs på grund av artros, vilket ger minskad samhällskostnad – samtidigt som patienten får ökad livskvalitet. Då det enda som krävs är en internetuppkopplad enhet kan människor i hela världen ta del av behandlingen.

Planerat upplägg och genomförande

1. Efter godkänd etikkommitteansökan får vi tillgång till data från det Nationella kvalitetsregistret BOA.

2. Dataanalys med Artificiell Intelligens och Neural nätverksteknik görs för att specifikt identifiera karakteristika som är relaterat till utfallet hos patienter som genomgått face to face behandling vid artros

3. Resultaten kommer implementeras i det web-baserade programmet Joint Academy men också i den traditionella behandlingen

4. Patienter som ska genomgå programmet indelas efter fenotyp för att på så sätt kunna optimera behandlingen och förbättra utfallet.

Kontakt

Leif Dahlberg, Lunds universitet, leif.dahlberg@med.lu.se

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: