– Vi har nu en prototyp på instrumentet som skapar den kartan, som kan liknas vid en topografisk bild där ”höjdskillnader” motsvarar styvhetsgraden i vävnadsprovet. Vi har även ett antal vetenskapliga artiklar där vi visar att vi kan skilja mellan frisk vävnad och cancerceller, säger Britt Andersson.

Hon är disputerad senior forskare med expertis inom materialfysik, elektronik och medicinsk teknik vid Umeå universitet.

Läge att skala upp tekniken

Dagens histopatologiska analyser av vävnadsprover, till exempel för att hitta prostatacancer, görs manuellt genom att studera mikroskopibilder. De tar lång tid och kräver också väldigt stor yrkeserfarenhet – samtidigt som bristen på patologer blir allt större. Bara i USA väntas det år 2025 saknas 6 000 patologer.

Det är hög tid för en större teknisk landvinning, som kan påskynda och förbättra analyserna.

Vibrationer skapar karta

– Vår unika produkt är ett instrument som skannar ytan på ett vävnadsprov. Själva instrumentet är en ytterst tunn stav som sätts i vibration. När staven förs över ytan på vävnadsprovet ändras vibrationerna beroende på cellernas mekaniska egenskaper, det vill säga utifrån graden av styvhet. Genom att mäta vibrationsskillnaderna kan vi generera en ”kartbild” som visar variationer på styvhet i ett tunt vävnadsprov, förklarar Britt Andersson.

Funktionen är bevisad

Den nya typen av bilder kan till att börja med skynda på dagens analyser och tillsammans med de traditionella mikroskopibilderna ge säkrare diagnoser. Metoden ger också möjlighet till hög grad av automatisering och kan kanske på sikt ersätta de manuella analyserna.

Britt Andersson och teamet har i studier visat att metoden verkligen kan skilja på frisk och sjuk vävnad i prostatan. Kollegor i Japan har använt metoden på kärlväggar och visat att man även i sådan vävnad kan särskilja cellers mekaniska egenskaper.

Femårsperspektiv

– Internationellt finns konkurrens i form av företag som arbetar med automatiserad bildanalys, men för att de ska bli slagkraftiga krävs bättre algoritmer. Man har hållit på i många år men ingen sådan metod används, vad vi vet, kommersiellt.

Stödet från Swelife har inneburit viktig hjälp med feedback och kontakter. Våren 2018 inleds en studie där metoden ska användas för att komplettera analysen av patienter med misstänkt prostatacancer.

– Inom fem år räknar jag med att vi har utvecklat produkten och kommit närmare en kommersiell lansering, säger Britt Andersson.

Text: Jörgen Olsson

Uppdaterad: 2017-12-11

 

 

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: