Projektets mål är även att färdigställa regulatoriska krav för att göra produkten kommersiellt tillgänglig och öka samverkan mellan vård, akademi och företag.

Förväntade effekter och resultat

Snabbare utredningar per patient skall ge ökad patientgenomströmning och minska köer. Mätning i naturlig miljö skall ge mer relevant och objektivt beslutsunderlag. Systemet skall underlätta screening och uppföljning. Företaget skall ha en debiterbar produkt på nationell och internationell marknad.

Planerat upplägg och genomförande

Kliniska studier kommer genomföras vid två väletablerade utredningsenheter. CE märkning kommer färdigställas med hjälp av regulatorisk expertis (konsulter) Marknadsundersökningsföretag anlitas för Skandinavien och ett övrigt EU land. Alla delprojekt kommer enligt plan att pågå under hela projektperioden.

Koordinator: Opatus AB
Bidrag från Vinnova: 509 000 kronor

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: