Upptäckten av Upsalite gjordes av professor Maria Strømmes forskargrupp vid Uppsala universitet och fick stor uppmärksamhet i media 2013. Materialet har en mycket porös struktur, där ett gram har en yta motsvarande en halv ishockeybana. Idag är Upsalite ett registrerat varumärke.

Flera fördelar

Det finns andra lösningar för långsam frisättning av läkemedel. Det unika med Upsalite är att materialet dessutom kan bära svårlösliga substanser så att de lättare tas upp i kroppen.

– Upsalite kan förhoppningsvis lösa några av de problem som patienter och läkare upplever. Det kan ge en jämnare halt av läkemedlet i blodet, vilket skulle minska risken för biverkningar. Dessutom kanske patienten då inte behöver ta medicinen så många gånger per dag, säger Tuulikki Lindmark, utvecklingschef för affärsområde Pharma på bolaget Disruptive Materials som utvecklar användningsområden för materialet.

Bättre magmedicin

Forskarna undersöker om redan existerande läkemedel mot de kroniska, inflammatoriska sjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom förbättras med Upsalite.

– Vi har fått bra resultat när vi har studerat läkemedlet prednisolon tillsammans med Upsalite i en labbmodell som efterliknar ett mänskligt magtarmsystem, säger Tuulikki Lindmark.

Nu håller bolaget på att ta fram det bästa receptet för kombinationen av medicinen och Upsalite, och undersöker också vad som krävs för kunna inleda kliniska försök i människa.

Ingen konkurrent

Affärsutvecklare Bengt Westrin berättar:

– Det kan bli en marknadsmässigt intressant produkt då sjukdomarna drabbar runt en procent av befolkningen och kräver livslång behandling. Vår preliminära marknadsanalys visar att det finns en nisch att fylla. Vi har ännu inte hittat något som liknar vår tänkta produkt på marknaden i Europa eller USA. Den här sortens läkemedelsprodukt, där substansen redan är känd, behöver heller inte lika lång tid för att ta sig till marknaden som helt nya substanser.

Sidan uppdaterad 2017-04-28

Text: Elisabet Ottosson

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: