– Med vår patenterade analysmetod, AMLC, kan ett stort antal cellmarkörer visualiseras samtidigt inom samma vävnadssnitt. Kvalitativt innebär det att vi får väldigt mycket större detaljrikedom från ett och samma vävnadsprov. Kvantitativt kan vi analysera komplexa cellmönster istället för att som nu bara titta på enstaka celler, förklarar Monika Malm-Erjefält.

Hon är projektkoordinator och operativ chef vid Medetect, som arbetar med avancerad histologisk uppdragsforskning.

Ju högre kvalitet i vävnadsanalysen, ju lättare blir det att välja rätt behandling vid en cancersjukdom. Tillsammans med bland andra Mårten Färnö, professor vid avdelningen för onkologi och patologi vid Cancercentrum på Lunds universitet, har man tittat på biobanksmaterial från äldre studier från Sydsvenska bröstcancergruppen.

Underlag för optimal behandling

– I dag finns inom bröstcancerområdet inte tillräcklig information att skräddarsy behandlingen för varje enskild patient. Vem kommer att svara på en viss behandling och vem kommer inte att göra det? Vilka svarar till en början men utvecklar resistens?

Frågetecken som dessa hoppas Monika Malm-Erjefält och hennes kollegor kunna räta ut genom att ta fram mer detaljerad och specifik information om tumörers cellsammansättning:

Till exempel skulle det för 60 procent av bröstcancerpatienterna räcka med att kirurgiskt avlägsna tumören. Men 80-90 procent får idag även påfrestande tilläggsbehandling, till exempel i form av kemoterapi eller hormonell behandling.

– Vi tror vår metod kan ge läkarna bättre underlag för beslut om optimal behandling. Just att välja rätt och individanpassad behandling är en stor framtida utmaning eftersom flera nya och dyra läkemedel är på väg in i vården.

Vill skapa samarbeten

– I dagsläget används AMLC-tekniken vid inflammationssjukdomar. Vi vill nu gärna skapa samarbeten med läkemedelsföretag även inom cancerområdet, eftersom vår metod kan ge ny viktig information vid studier kring nya behandlingar, säger Monika.

Hon tror att AMLC-metoden redan nu är redo för att tillsammans med läkemedelsföretag studera hur den kan användas som ”companion diagnostic”, det vill säga en metod för att förutsäga hur en patient svarar på en specifik behandling.

– Däremot är det inte riktigt realistiskt att tro att vi har en färdig certifiering för in vitro-diagnostik inom vården förrän om fem-sex år.

Hittat nätverk

Stödet från Swelife har varit mycket viktigt, säger Monika Malm-Erjefält:

– Dels finansieringen såklart, men även coachingen och stödet kring affärsutvecklingen. Det har varit väldigt nyttigt och sporrande för oss och Swelife har hjälpt oss att komma in i nätverk som vi nog inte hade hittat annars.

Uppdaterad: 2017-10-12

Text: Jörgen Olsson

 

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: