Vid typ 2-diabetes fungerar inte kroppens glukosreglerande mekanism så bra och många patienter behöver istället ta insulin eller andra läkemedel för att hålla blodsockerhalten jämn. Normalt regleras blodglukoshalten dessutom genom att minska utsöndringen av glukos från levern, men även denna mekanism är störd hos typ 2-diabetespatienterna och glukos produceras fast det inte behövs.

Stoppa onödigt socker

Apoglyx angriper denna ”onödiga” glukosproduktion med sin substans, som patienterna enkelt ska kunna ta som tablett. För hög glukoshalt i blodet ger på sikt följdsjukdomar som försämrad njurfunktion, nervskador och hjärt-och kärlsjukdomar.

– Om diabetespatienter på det här viset får ett mindre flöde av glukos från levern kan de minska sitt intag av insulin. Då minskar risken för att få för låg halt av glukos, vilket är vanligt när man tar insulin och ibland kan leda till medvetslöshet. Så vitt vi vet är det ingen annan än vi som har patenterat en substans med denna verkningsmekanism, säger Martina Reimer Kvist, vd för Apoglyx.

Snart licensiera ut projektet

Att Apoglyx substans verkligen hämmar glukosutsöndringen från levern har forskarna visat i laboratorieförsök och i möss. Nu pågår bland annat ytterligare djurstudier.

– Målet är att licensiera ut substansen när den når till klinisk fas, vilket vi räknar med ska ske under 2018, säger hon.

Bolaget tog in fem miljoner kronor i riskkapital under 2016, och räknar med att behöva ta in mer under 2017. Antalet diabetiker ökar i världen och var 2016 runt 400 miljoner.

Sidan uppdaterad 2017-04-28

Text: Elisabet Ottosson

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: