Förväntade effekter och resultat

Det diagnostiska testet kan användas för att prognosticera/följa behandlingssvar hos patienter med RA eller andra inflammatoriska ledsjukdomar. Vårt test förväntas ha ett högre prediktivt värde för sjukdomens svårighetsgrad och behandlingssvar. Detta skulle leda till att avsevärt reducera kostnaderna för samhället och sjukdom hos individuella patienter.

Planerat upplägg och genomförande

Den industriella partnern Vacara AB utvecklar produkten och äger patenten som skyddar fynden. Akademiska partners är Medical Inflammation Research, Karolinska Institutet och RISE Research Institutes of Sweden. Dom ansvarar för analysering av patientprover och data samt den regulatoriska dokumentationen för klassificering och registrering av produkt. Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är den kliniska partnern som representerar vården och slutanvändare.

Koordinator: Vacara AB – Vacara AB, STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova: 1 000 000 kronor

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: