Vanliga metoder för cancerdiagnostik är oftast indirekta, tar lång tid och kan kräva en mindre operation för att få vävnadsprov från misstänkta tumörer som sedan ska undersökas i mikroskop, berättar Lao Saal, vd för bolaget Saga och docent vid Lunds universitet.

För all cancer

– Analys av tumör-DNA är däremot en direkt metodik. Det har varit känt ganska länge att tumör-DNA kommer ut i blodcirkulationen, men det är först under de senaste tio åren som det har kommit teknologier så att vi har kunnat börja tänka på att detektera det. Metoderna kommer att kunna användas för all cancer, säger han.

Många forskare försöker nu utveckla sådana analysmetoder. Att kunna använda blodprov ger stora fördelar. Förutom enkel provtagning och snabb analys blir det mycket enklare att över tid följa utvecklingen av cancern och på så vis undvika både över- och underbehandling av patienten. Teknologin ger också mycket information som gör det lättare att välja rätt läkemedel.

Gigantisk marknad

– Det är ett hett forskningsområde. Störst konkurrens finns i USA. Därför tänker vi fokusera på den europeiska marknaden där sådana här tester fortfarande är ganska ovanliga. Marknaden är extremt stor, i storleksordningen 80 miljarder kronor per år i Europa, säger Lao Saal.

Saga Diagnostics analysmetoder är hundra till tusen gånger känsligare än liknande metoder, vilket gör att de även är lämpliga för att ställa tidig diagnos. Metoderna är också mycket snabbare: de tar 2-3 dagar jämfört med konkurrenternas 2-3 veckor, enligt Lao Saal.

– Analyser av tumör-DNA kommer att bli standard inom fem-tio år för de flesta cancerpatienter, lika självklara som blodsockermätning för diabetiker.

Kommersiella kunder

Fokus ligger nu på att validera metoderna med blodprover från patienter med leukemi, bröst- och lungcancer som första cancertyper, samt att marknadsföra testerna. Nästa steg är att ta in mer riskkapital för att anställa fler personer och sätta upp ett laboratorium för att kunna ta emot kommersiella kunder. Redan nu har bolaget forskande kunder.

Sidan uppdaterad 17-06-25

Text: Elisabet Ottosson

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: