– Många har försökt skapa glukosmätning för diabetiker som inte kräver stick i fingret och blod. Ett flertal med diabetes typ 1 tvingas mäta blodsockerhalten genom att sticka sig och ta ut blod, en del så ofta som åtta gånger om dagen. Ascilion analyserar istället för blod interstitialvätska, den vätska som finns naturligt i huden. Interstitialvätska är en bevisat god bärare av glukosinformation, säger Markus Renlund.

Framgångsrik studie

Han är forskare på det lilla företaget Ascilion AB i Kista. Bland uppfinningarna finns ihåliga mikronålar optimerade för att extrahera interstitialvätska. Nålarna är tillverkade av monokristallint kisel och vätskan dras genom nålarna med hjälp av kapillärkrafter. Företaget har också tagit fram en ny och radikalt annorlunda sensor, som inte baserar sig på att mäta enzymer eller proteiner, utan som arbetar med radiofrekvensspektroskopi.

Ascilion har, med finansiering från Swelife, genomfört en studie tillsammans med Uppsala universitetssjukhus på denna sensor. Målet har varit att ta reda på hur bra mätmetoden står sig jämfört med de ”state of the art”-metoder, som används på kliniska kemilaboratorier och som är mycket mer exakta än de mätningar som görs i hemmamiljö.

– Vi hade mycket god korrelation i studien. De avvikelser som fanns var inom den tillåtna marginalen.

Samarbetet avgörande

Studien gjordes tillsammans med brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala och man använde sig, efter etiskt tillstånd, av vätska från medverkande patienters brännblåsor.

– Samarbetet med både brännskadeavdelningen och Innovation Akademiska var fantastiskt bra. Utan dem hade vi, som litet startup och utan klinisk kompetens, aldrig kunnat åstadkomma detta. De hjälpte oss med att sätta upp alla nödvändiga rutiner, till exempel hur proverna skulle anonymiseras, säger Markus Renlund.

Han betonar också Swelifes viktiga roll i det sammanhanget:

– Det är väldigt bra att villkoren stipulerar att det ska vara just samarbetsprojekt, i det här fallet mellan ett mycket litet företag och ett stort sjukhus. Om inte Swelife hade ”tvingat” fram ett samarbete så hade ingenting hänt.

Utveckling mot stor marknad

Marknaden för smärt- och blodfri analys av biomarkörer är enorm. Förutom att potentiellt ge en enklare tillvaro för 400 miljoner diabetiker världen över, möjliggör tekniken drastiska förändringar inom en rad olika diagnostikområden, med snabbare, enklare, billigare och mer precisa tester.

Nu arbetar Ascilion framför allt med att vidareutveckla sina nålar.

– Genom studien på sensorn har vi kommit ett litet steg på vägen. Vi har också fått mycket uppmärksamhet och bland annat skrivit ett samarbetsavtal med ett stort medtech-bolag. Konkurrens finns, i form av både kontinuerliga och kvasikontinuerliga glukosmätare, men vår metod är i volym billigare. Prototypen är vansinnigt dyr att ta fram, men i produktion är tillverkningskostnaden mycket låg.

Uppdaterad: 2018-02-14

Text: Jörgen Olsson

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: