Baksidan av det växande välståndet är en dramatisk ökning av så kallade livsstilssjukdomar, framför allt diabetes typ 2. Vanliga komplikationer är stroke och hjärtinfarkt. Resultatet är, förutom ett stort mänskligt lidande, väldiga kostnader i vården och på arbetsmarknaden.

– Vår utgångspunkt i innovationsarbetet var att både vården och arbetsgivarna behöver bli mer inblandade i preventionen. Inte bara ta hand om de dyra konsekvenserna, säger Saemundur ”Sam” Oddsson, läkare och medgrundare till SidekickHealth.

Logik räcker inte

Lösningen hittade de i en kombination av den explosiva utbredningen av smarta telefoner och ökad kunskap om hjärnan:

– Det kallas beteendeekonomi och är vetenskapen om vad som styr våra beslut. Vi har två system i hjärnan. Den utvecklade delen av hjärnan är resonerande och analytisk. Men reptilhjärnan har ett mycket starkt system vad gäller belöningar, säkerhet, föda och grupptillhörighet. Den får oss att i stället fatta emotionella beslut, baserade på belöningar, när det gäller vår livsstil och vår hälsa. Det räcker alltså inte att läkaren pratar med den analytiska delen – för att få förändring måste man nå det emotionella systemet och det gör vi med SidekickHealth.

Belöningar som stimulerar

För att komma åt belöningsmekanismerna krävs spelifiering – gamification. Ett team av läkare samt experter inom beteendeekonomi, spelifiering och smartphoneteknologi tog fram det som slutanvändaren nu upplever som ett socialt hälsospel; en app i telefonen. Här ges belöningar för hälsofrämjande uppdrag inom kost, motion och stressreducering och användaren har koll på sina medicinska variabler.

– Men spelet är bara toppen på isberget, poängterar Sam Oddsson. I bakgrunden finns en webbportal där våra kunder – framför allt arbetsgivare och vårdgivare i USA – till låg kostnad kan organisera, motivera och coacha stora grupper av användare.

Global och växande marknad

Marknaden är jättelik. I USA får företag som arbetar med diabetesprevention hos sina anställda i förlängningen betalt av försäkringsbolagen. Innovationen har väckt uppmärksamhet och bland investerarna finns en av Googles direktörer.

– Men problematiken är ökande på global nivå och vår ambition är att bli världsledande på området, säger Sam Oddsson. Sedan SidekickHealth lanserades vid årsskiftet har tiotusentals användare tillsammans gjort över en miljon hälsofrämjande uppdrag. I snitt gör användarna tio övningar om dagen och äter 77 procent mindre socker. Allt vi gör är evidensbaserat och vetenskapligt belagt, vår plattform är exklusiv och vi är redo att trycka på gasen, men det krävs resurser för att kunna skala upp.

Texten uppdaterad: 2017-05-03

Text: Jörgen Olsson

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: