Det vi har som mål att åstadkomma i projektet är följande sju punkter. 1. Kartlagd marknad, marknadsbehov 2. Hälsoekonomisk utvärdering 3. Kravspecifikation från beslutsfattare och användare 4. Framtagen 0-version av produkt och tjänst 5. Påbörjat kvalitetsledningssystem 6. Validering med kommun/vårdpartner 7. Initierade pilotanvändning med avsedda användare.

Förväntade effekter och resultat

Genom detta projektet kommer vi att kartlägga de behov som brukare och kommuner har samt ta fram en lösning som inte bara passar för användaren, men som också kan implementeras. Efter projektet ser vi att vi har goda möjligheter att komma till en produkt som kan säljas på marknaden samt tas till de närliggande nordiska länderna.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer arbeta i nära samarbete med vårdenheter från ett flertal kommuner, där vi har kontakt med personer med rätt kompetens och position, som kan bidra i utvecklingen och identifiera brukare att arbeta med. Gothia Forum kommer genomföra en initial hälsoekonomisk studie för att påvisa effekterna med dosdispensering av läkemedel och personlig återkoppling. På den tekniska sidan har vi etablerade utvecklingspartners och Apoteket AB kommer vara involverade i system- och logistik-utveckling.

Koordinator: Mevia AB
Bidrag från Vinnova: 697 288 kronor

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: