Förväntade effekter och resultat

Genom att vi med vår substans påverkar kroppens egna försvar mot blodproppar får vi endast en lokal effekt i kroppen där blodproppsbildning håller på att ske. Detta ger en mycket bättre situation för patienten som därmed inte behöver vara konstant blödningsbenägen genom sin medicinering. Resultatet blir en säkrare och effektivare behandling av en stor patientgrupp som har behov av blodpropps förebyggande behandling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket (WP). I WP1 kommer vi arbeta med att ta fram studieprotokoll, dokumentation och substansberedning inför den kliniska studie som också kommer att genomföras inom detta WP. I WP2 kommer vi att arbeta med en djurmodell för dosoptimering och att studera synergieffekter med kombinationspreparat. WP3 består utav affärsutveckling, producera presentationsmaterial för investerare samt spridning utav projektresultat.

Externa länkar

Företagets hemsida

Koordinator: CERENO SCIENTIFIC AB – Cereno Scientific AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova: 700 000 kronor

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: