– Det är en ond cirkel. Ju mer man kliar sig, ju mer triggas immunförsvaret och då kliar det ännu värre. Vår patenterade molekyl lindrar klådan och med det är väldigt mycket vunnet, säger Anna-Lena Spetz, professor i immunologi vid Stockholms universitet.

Har visat tydliga effekter

Mellan 10 och 20 procent av alla barn och upp till 5 procent av den vuxna befolkningen är drabbad av AD. Men det är fler än så som lider. Klådan blir värre nattetid och föräldrar till små barn med AD har vid undersökningar skattat påverkan på livskvaliteten till samma nivåer som föräldrar med barns som har typ 1-diabetes.

– När man kliar och river på eksemet leder det till ökad inflammation och celldöd, vilket släpper fritt dubbelsträngat RNA. Detta RNA kan tas upp till endosomerna i levande celler och då triggas immunförsvaret. Vår molekyl blockerar upptaget och vi har väldigt tydliga effekter i djurmodeller, säger Anna-Lena Spetz.

Vill in i klinik

Molekylen tillförs i form av en kräm och just nu arbetar projektet med olika recept att blanda krämen – så kallade formuleringar – för att molekylen ska tas upp av huden på ett maximalt effektivt sätt. Dessutom avslutas och publiceras en rad prekliniska studier under hösten och vintern.

– Nu söker vi finansiering för att kunna starta kliniska försök med patienter som har medelsvår eller mild AD. Vi har två inskickade patent, mycket know-how och etablerat samarbete med ett företag som kan göra de toxikologiska studierna, vilka borde vara ganska begränsade eftersom det här är en enkel produkt, säger Anna-Lena Spetz.

Mångmiljardmarknad

AD är en sjukdom som ökar. Ökningen är kopplad till urbaniseringen och förändringar i normalfloran av bakterier. Marknaden är mycket stor – bara i USA beräknas den till 1,3 miljarder USD årligen för den behandling som idag sker med mjukgörande krämer och kortison.

Viss konkurrens finns. I USA har terapeutiska antikroppar för dem med allra svårast AD just blivit godkänt som läkemedel.

– Men det är en systemisk behandling, som kan ge bieffekter och ges därför bara till de allra värst drabbade. Vår behandling är bättre för alla dem som inte behöver antikroppar, säger Anna-Lena Spetz.

Text: Jörgen Olsson

Uppdaterad: 2017-12-01

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: