Förväntade effekter och resultat

Vi hoppas identifiera en biomarkör till MTH1 inhibition som vi kan använda som medföljande biomarkör till vår nya cancerbehandling med MTH1 hämmare. Om vi lyckas, kommer vår nya cancerbehandling och biomarkör säkerställa att rätt patienter får den nya behandlingen och förbättra deras livskvalitet. Ytterligare kommer projektet bilda en bas för translationell medicinsk forskning inom svensk Life Science sektor med nya produkter som kan bli bas för kommersiella företag.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer screena ett stort antal tumörvävnader (leukemi) och korrelera med respons till vår behandling, den genetiska uppsättningen samt oxidativa stress markörer. Vi kommer säkerställa immateriella rättigheter och framställa en affärsplan och kommersialiseringsstrategi för diagnostik av prediktiv biomarkör till vår nya cancerbehandling. Biomarkören kommer att valideras i kliniskt material. Projektet bygger på ett samarbete mellan akademi, sjukhus och industri och projektgruppen består av grundforskare, läkemedelsutvecklare, kliniker och affärsutvecklare.

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: