Fullt utvecklad kan den patenterade mätmetoden, CETSA, även förkorta tiden för utveckling av helt nya läkemedel.

Med CETSA mäts ”target engagement”; hur ett läkemedel når fram och binder till sitt målprotein – alltså hur effektivt det angriper själva ”sjukdomen”. Hur läkemedel fungerar skiljer sig från person till person. Michael Dabrowski tar barnleukemi som exempel:

Exakt mätning

– Det finns mer än ett dussin olika mediciner. Men vilken sort det blir och i vilken dos är idag upp till läkarens erfarenhet och bedömning. Vi vill utveckla en diagnostisk metod där man i ett blodprov i förväg kan mäta exakt vilken medicin och vilken dos som ger den optimala effekten i just den enskilda patienten. Det vore ett stort kliv framåt, säger Michael Dabrowski och förtydligar:

– Metoden är generell men måste valideras för varje medicin och diagnos. Det terapiområde vi har störst erfarenhet av är onkologi.

Swelife har finansierat en studie där Pelago Bioscience genom mätningar i xenografter av humana celler i möss kunnat följa en dosresponskurva och därmed visat att mätmetoden fungerar både i fast vävnad och i blod.

– Det ger oss goda förhoppningar att kunna mäta samma effekt i människor. Det är där vi står nu; vi behöver göra en valideringsstudie i humana prov, sannolikt till en början från biobanker och sedan i patienter.

Saknar konkurrenter

Unikt är att CETSA fungerar likadant oavsett om man gör mätningen i provrör, i djur eller i patienten. Metoden har tagits fram av Pär Nordlund, professor vid Karolinska Institutet, ledamot i Vetenskapsakademin samt styrelsemedlem i Pelago Bioscience.

Någon konkurrens av liknande mätmetoder finns inte. Största hotet är, enligt Michael Dabrowski, ”business as usual” – att läkemedelsbranschen inte vågar satsa.

Två vägar framåt

Michael Dabrowski ser två vägar framåt. Den ena är att Pelago Bio genom extern finansiering utvecklar ett diagnostiskt kit för kommersiellt kliniskt bruk.

Den andra vägen går via läkemedelsforskning – CETSA-metoden har nämligen ännu en stor potential: Genom att exakt kunna mäta bindningen till målproteinet kan metoden användas för att göra den långa och oerhört dyra vägen från idé till färdigt läkemedel kortare och billigare. Den vägen är sannolikt lättare att finansiera, menar han:

– Att tidigt kunna avgöra om en läkemedelskandidat har en chans eller ej skulle närmast revolutionera marknaden för kontraktsforskning och kunna vara värt miljarder US-dollar.

Sidan uppdaterad: 2017-05-05

Text: Jörgen Olsson

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: