Projektets fokus är hjärntumörer, och visionen är att leverera en snabb och säker metod för diagnos och övervakning av behandling för att säkerställa rätt cancer terapi vid rätt tidpunkt. Målet är att validera vår teknologi, ett virtuellt biopsi-verktyg, i en klinisk miljö på hjärntumör patienter.

Förväntade effekter och resultat

För att attrahera extern finansiering och möjliggöra ut-licensiering måste vi visa MRI-tillverkarna att den virtuella biopsin kan användas av oberoende kliniker utan vårt engagemang, samt visa det kliniska värdet. Projektet kommer att leda till följande resultat 1) framtagande av kliniska proof of concept data 2) Implementering av teknologin hos oberoende kliniker 3) En marknadsundersökning och utvärdering av MRI-tillverkarna, inklusive de kinesiska tillverkarna 4) En rapport om potentiella licensmodeller.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av 3 arbetspaket 1) Affärsutveckling 2) Klinisk verifiering av diagnostisk produkt 3) Implementering av prototyp hos oberoende kliniker. WP1 kommer främst att utföras av CR Development, WP2 av Lunds universitet och Skåne Universitetssjukhus och WP3 av CR Development. Affärsutvecklingen inkluderar en utökad marknadsanalys genom besök till kinesiska tillverkare samt Identifiering av lämpliga licensmodeller. Kliniska data kommer att sammanfattas och publiceras i akademiska tidskrifter, och koden för vår teknik överförs till skannrar på oberoende kliniker.

Koordinator: CR DEVELOPMENT AB
Bidrag från Vinnova: 999 950 kronor

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: