Målet för Bioreperias arbete är att rätt cancerbehandling ska ges till rätt patient. Deras modell innebär att patientens cancerceller transplanteras in i zebrafiskembryon, och därefter kan man studera hur effektiva olika läkemedel är på att döda patientens cancerceller. Inom loppet av några dagar kan Bioreperia ge besked till behandlande läkare vilket läkemedel som är mest effektivt för den aktuella patientens tumör och behandlingen kan starta omedelbart.

– Stödet från Swelife betyder mycket för vårt arbete. Det innebär att vi tillsammans med regionen och universitetet kan testa vår metod på cancerceller från patienter och arbeta fram en metod som ligger närmare marknaden, säger Anna Fahlgren från Bioreperia.

Text uppdaterad 171121

Författare: Sara Bernstrup Nilsson

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: