Utlysningar och annan finansiering

Aktuellt

Sök stöd för att söka EIC Pilot

Projekt för bättre hälsa – Steg 2

Enbart öppen för projekt som tidigare fått bidrag från Swelife. Sista anmälningsdag är 29 augusti. Kontakta Åsa Wallin, asa.wallin@swelife.se, för mer information.

Om utlysningarna

Swelife erbjuder medfinansiering till innovationsprojekt samt till små och medelstora bolag. Alla sökande projekt och bolag ska vara hälsofrämjande, ha hög innovationspotential och bedrivas i samverkan mellan life science-aktörer från minst två olika sektorer.

Vi erbjuder regelbundet öppna utlysningar för att underlätta och snabba på affärsutveckling och kommersialisering och öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Vi stödjer evenemang som främjar samverkan mellan life science-aktörer i akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet.

Tidigare finansiering

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: