Foto: Kennet Ruona

Leveranser hittills

Sedan starten 2014 har Swelife arbetat för att främja förnyelse, tillväxt och innovation inom hela life science-sektorn i Sverige. Våra leveranser sker i form av förslag, modeller, verktyg, kartläggningar, analyser och mötesplatser samt som kompetenshöjande och ekonomiskt stöd till olika projekt.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

2014

Uppstart av programmet

Programmet startade i maj 2014 och fick under hösten namnet Swelife med hemsidan swelife.se.
Läs mer > Sydsvenskan 141120

Kapital till projekt

Under 2014 genomfördes en utlysning med fokus på diabetes. Nio innovativa samverkansprojekt tilldelades 9 miljoner kronor.

2015

Sjukvårdsintegrerad biobankning

En stor mängd jämförbara blodprov, eller andra typer av vätskeprover, ger enorm kraft genom det underlag forskningen kan hämta från dessa prov. En nationell arbetsgrupp inom Swelife tog i samverkan med hälso- och sjukvården fram ett förslag för en nationell modell för sjukvårdsintegrerad biobankning av blod och annan vätska.
Läs mer >

Kapital till projekt

Under 2015 genomfördes två utlysningar, en inom folksjukdomar och en med fokus på biomarkörer inom tumörsjukdomar. Totalt 16 innovativa samverkansprojekt tilldelades drygt 26 miljoner kronor i dessa utlysningar.
Läs mer >

Affärsutvecklingskompetens

Swelife utvecklade en nationell Hands-on-modell för att stärka kvaliteten på projekten för att optimera projektresultaten och öka möjligheterna för framtida finansiering. Modellen baseras på BIO-X arbetet och är framtagen och förankrad i samverkan med innovationsaktörer runt om i Sverige.
Läs mer >

Swelife fick gehör i förslag om ny superfond

Regeringens utredare presenterade en modell för saminvesteringar mellan statligt- och privat riskkapital med en fond-i-fond lösning som ligger i linje med det förslag som Swelife fört fram.

Kartläggning av nationella life-science resurser i hela landet

Många nationella resurser som stöttar forskning och innovation har etablerats i Sverige de senaste åren. Dessa är öppna för akademiska forskare, hälso- och sjukvård och i flera fall även näringslivet. Swelife har gjort en översikt för att sprida information och öka utnyttjandet.
Läs mer >

Stöd till samverkansforum

Swelife arrangerade och stöttade samverkansforum mellan aktörer inom life science, exempelvis Diabetes Innovation, IDEA Summit, Cancer Crosslinks, AIM Day etc.

2016

Digitalisering

I juni presenterades den så kallade 3H3R-utredningen som visar på konkreta lösningar för att långsiktigt och nationellt lösa hälso- och sjukvårdens informationshantering och tillgängliggöra hälsorelaterad data för ökad patientnytta. Detta arbete möjliggör den fortsatta utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård.
Läs mer >

Sjukvårdsintegrerad biobankning

Tillsammans med sjukhus i hela Sverige driver Swelife en nationell implementering av sjukvårdsintegrerad biobankning. Projektet innebär att alla prover samlas enligt nationell process för att säkerställa jämförbara prover och tillgängliggöra dessa för forskning. Redan i uppstartsfasen är 15 sjukhus i full gång med implementering och fler står på kö. 
Läs mer >

Affärsutvecklingskompetens

Genom ett nationellt nätverk av innovationsaktörer fortsatte Swelife att erbjuda skräddarsydd coaching och affärsutveckling till alla projekt som sökte våra utlysningar. Swelifes Hands-on modell visade sig under våren ge tydliga positiva resultat i form av ökad kvalitet och kompetensdelning.
Läs mer >

Kapitalförutsättningar

Swelife bidrog under våren till den nya modell för statligt/privat riskkapital som regeringen föreslog i riskkapitalpropositionen. Läs mer >

Kapital till SME:er

40 mindre bolag (SME:er) tilldelades under våren totalt 3,5 miljoner kronor i så kallade verifieringsmedel, ett stöd som används för att genomföra avgränsade moment för att påskynda kommersialiseringsfasen.
Läs mer > 

Kapital till projekt

14 innovativa samverkansprojekt tilldelades drygt 13 miljoner kronor i vårens utlysning med inriktning folksjukdomar.
Läs mer >

Nationell samverkan av regionala satsningar

Swelife blev projektpart i tre beviljade strukturfondsprojekt för att sammanfoga regionala och nationella satsningar inom life science. Denna typ av samfinansiering genom Tillväxtverket och Vinnova är helt nyskapande och möjliggör nya typer av satsningar i framtiden. Satsningen innebär ett tillskott av projektfinansiering med över 50 miljoner kronor under en treårsperiod.
Läs mer >

Utlysning: Nationellt nyttjande av resurser inom diabetes

Swelifes utlysning för att stödja effektivare nationella strukturer och processer för forskning, utveckling och/eller innovation genom trippel helix-samverkan inom diabetes öppnades i juni 2016. Fyra projekt beviljades finansiering. 
Läs mer >

Stöd till samverkansforum

Vi har arrangerat och stöttat samverkansforum mellan aktörer inom life science, exempelvis Cancer Collaboration, BrainGain, AIM Day Diabetes, Cancer Crosslinks etc.

All Right Juridiskt stöd

Mallar och juridiska riktlinjer för att underlätta för forskare som söker samarbete.
Läs mer >

Swedishlifesciences.com

Öppen databas över svensk life science som hjälper Sveriges life science-utvecklare att hitta rätt partner – från entreprenör till ledande industri.
Läs mer >

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: