Ska du berätta om Swelife?

För dig som ska representera eller presentera Swelife finns material att använda. En del av det hittar du här, annat får du genom att kontakta oss. 

Profiltext Swelife

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter inom hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Målet är att Swelife stärka life science-Sverige och förbättra folkhälsan.

Genom att utmana hinder och stimulera och understödja nya nationella lösningar för innovation ska Swelifes arbete bidra till att

1) hälso- och sjukvården utvecklar, använder och utvärderar innovationer samt arbetar individ- och värdebaserat

2) life science i Sverige är attraktiv och internationellt konkurrenskraftig.

Vision

Life science i Sverige har en ledarroll i utvecklingen för en hälsa i världsklass och en hållbar tillväxt

Mission

Swelife faciliterar och accelererar innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta

Powerpoint-presentation

Underlag till eller färdig Powerpoint-presentation om Swelife får du genom att kontakta Swelifes kommunikatör.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn