SWElife får gehör i förslag om ny superfond

Regeringens utredare Hans Rystad presenterar ett förslag om statligt riskkapital. Det innebär bland annat en ny fond-i-fondlösning, med 3 miljarder till förfogande, samt en ny mikrofond. Lars H Bruzelius leder SWElifes strategiska projekt för att Life Science-projekt ska kunna finansieras…

läs mer

Recently funded projects

Ten projects have received funding from SWElife through VINNOVA. Applications were made to the SWElife spring 2015 call, for proposals for collaborative innovation projects within non-communicable diseases. Recently funded projects New cell-on-chip technology improves allergy diagnostics. Project leader, Anna Nopp Scherman; Main…

läs mer

June 30th-July 1st, SWElife in Almedalen

SWElife medverkar i två olika seminarier under Almedalsveckan: Life Science – nog snackat och Genvägen till en bättre diabetesvård. Missa inte chansen att lyssna, ställa frågor och diskutera dessa aktuella ämnen. Life Science – nog snackat Flera utredningar har de…

läs mer

”Upplägget stimulerar privata aktörer att ta lite större risk”

Lars H Bruzelius leder SWElifes strategiska projekt för att Life Science-projekt ska kunna finansieras i en tidig fas. Vad grundar sig projektet i? – Utmaningen i Sverige idag är att vi har mycket information om patienterna, men den är uppdelad…

läs mer

Ett gränssnitt för den skräddarsydda vården

För att kunna tolka all information om en patients sjukdomshistoria, krävs IT-system som kommunicerar med alla vårdens olika system och stödja läkaren att avgöra vilken behandlings som är bäst för patienten. Björn Arvidsson är projektledare för den strategiska satsningen på…

läs mer

”Det gäller att ha en dialog och komma överens”

Tobias Sjöblom är delprojektledare för SWElifes strategisk projekt för nationella kohorter inom cancerområdet. Vad går projektet nationella kohorter ut på? – Projektet startar med ett cancerperspektiv, men förslagen kan användas på många sjukdomsområden. Sverige behöver få mer standardiserade rutiner för…

läs mer

Open call for Novo Nordisk ”Exploratory Pre-Seed Grants”, deadline April 9th

Novo Nordisk Fonden has an open call for their “Exploratory Pre-Seed Grants”  A good opportunity for those that have research that could be developed commercially. The amount of funding is 100 000 to 500 000 DKK with a potential additional 200 000 DKK and the grant period…

läs mer

April 8th, SWElife at The Future of Swedish & Danish Life Science, Lund

Time: April 8th, starting at 8:20. Peter Nordström speaks at 13:10. Place: Medicon Village, Scheelevägen 2 in Lund. More about The Future of Swedish & Danish Life Science (pdf): The Future of Swedish and Danish Life Science Program More information here

läs mer

Q&A about SWElife ”We need to go from words to action”

SWElife will build on already existing competence and infrastructure and will rather focus on enhancing cooperation between stakeholders and changing the mind set and collaborative culture in Sweden, says Peter Nordström, Programme Director for SWElife. What is SWElife? The programme…

läs mer
Sida 10 av 10...910
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: