SWElife’s Sarah Fredriksson top-candidate for EU prize

Sarah Fredriksson, founder of Swedish life science company Genovis and one of SWElife’s project development co-ordinators, is one of the top candidates for the EU prize for women innovators 2016. The winners will be announced in early March. Sarah Fredriksson…

läs mer

Stöd till life science-inkubatorer – för att stödja unga bolag

Sex etablerade life science-inkubatorer har fått stöd av SWElife och VINNOVA för att inkubatorerna i sin tur ska kunna stödja nya life science-bolag. Bolagen kan kunna söka verifieringsstöd från januari 2016. SWElife och VINNOVA bjöd in etablerade life science-inkubatorer, som…

läs mer

Recently funded projects

Seven projects have received funding from SWElife through VINNOVA. Applications were made to the SWElife 2015 open call for ”Predictive or prognostic biomarkers in tumour diseases”. Recently funded projects Additive Multiple Labeling Cytochemistry (AMLC) – en ny metod för förbättrad in vitro diagnostik…

läs mer

Nationellt krafttag för standardiserad blodprovsinsamling i Sverige

En stor mängd jämförbara blodprov, eller andra typer av vätskeprover, ger enorm kraft genom det underlag forskningen kan hämta från dessa prov. Tillsammans med landstingen satsar SWElife stort på att införa nationellt likvärdig blodinsamling i hela landet. Varje dag lämnar…

läs mer

”Stödet från SWElife var viktigt”

Nystartade Apoglyx satsar på ett diabetesläkemedel som riktar sig till personer med njursvikt. Resan mot en färdig tablett till patienten har bland annat stöttats finansiellt av SWElife via delägaren Red Glead Discovery. Historien börjar med fynd av forskarna Per Kjellbom…

läs mer

Satsning på framtidens informationssystem i vården

Nu satsar Vinnova på två nya projekt som ska lägga grund för framtidens vårdinformationssystem, för att främja effektivitet och innovation i vården med patienten i centrum. Satsningen är en del av regeringsuppdraget digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg. Ett…

läs mer

Ny utlysningsprocess ska stärka projekten

I månadsskiftet november/december öppnar SWElife en ny utlysning inom folksjukdomar. Då införs också SWElifes Hands-on-modell. Målet med denna nationella modell är att stärka kvaliteten på projekten för att optimera projektresultaten och öka möjligheterna för framtida finansiering – och i förlängningen…

läs mer

Utlysning: Förstudie om ökad samverkan mellan konstellationer i olika regioner

Aktuell utlysning om samverkan mellan konstellationer (typ kluster, science parks, nätverk) i olika regioner kring svenska styrkeområden. Just nu publicerar Tillväxtverket en förstudie  som är kopplad till en fullständig ansökan som ska vara inne hösten 2016. Det är dock möjligt…

läs mer

SWElife i stort positiv till riskkapitalutredningen

SWElife är mycket positiv till utredningens förslag på fond-i-fond-lösningen, men har en del reservationer. Det skriver SWElife i sitt yttrande över Näringsdepartementets remiss gällande förslaget om statligt riskkapital, utredningen En fondstruktur för innovation och tillväxt. SWElife förde under våren dialog…

läs mer

Almedalen 2015: SWElife kan göra stor skillnad

SWelife kan göra skillnad i en tuff och global konkurrens, sa landshövding Chris Heister i ett samtal och seminarium på tisdagen under Almedalensveckan. I Tillsammans för framtidens Life Science – nu är vi igång, presenterades två nationella initiativ för Life…

läs mer
Sida 8 av 9...89
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: