Ny utlysningsprocess ska stärka projekten

I månadsskiftet november/december öppnar SWElife en ny utlysning inom folksjukdomar. Då införs också SWElifes Hands-on-modell. Målet med denna nationella modell är att stärka kvaliteten på projekten för att optimera projektresultaten och öka möjligheterna för framtida finansiering – och i förlängningen…

läs mer

Utlysning: Förstudie om ökad samverkan mellan konstellationer i olika regioner

Aktuell utlysning om samverkan mellan konstellationer (typ kluster, science parks, nätverk) i olika regioner kring svenska styrkeområden. Just nu publicerar Tillväxtverket en förstudie  som är kopplad till en fullständig ansökan som ska vara inne hösten 2016. Det är dock möjligt…

läs mer

SWElife i stort positiv till riskkapitalutredningen

SWElife är mycket positiv till utredningens förslag på fond-i-fond-lösningen, men har en del reservationer. Det skriver SWElife i sitt yttrande över Näringsdepartementets remiss gällande förslaget om statligt riskkapital, utredningen En fondstruktur för innovation och tillväxt. SWElife förde under våren dialog…

läs mer

Almedalen 2015: SWElife kan göra stor skillnad

SWelife kan göra skillnad i en tuff och global konkurrens, sa landshövding Chris Heister i ett samtal och seminarium på tisdagen under Almedalensveckan. I Tillsammans för framtidens Life Science – nu är vi igång, presenterades två nationella initiativ för Life…

läs mer

SWElife får gehör i förslag om ny superfond

Regeringens utredare Hans Rystad presenterar ett förslag om statligt riskkapital. Det innebär bland annat en ny fond-i-fondlösning, med 3 miljarder till förfogande, samt en ny mikrofond. Lars H Bruzelius leder SWElifes strategiska projekt för att Life Science-projekt ska kunna finansieras…

läs mer

Recently funded projects

Ten projects have received funding from SWElife through VINNOVA. Applications were made to the SWElife spring 2015 call, for proposals for collaborative innovation projects within non-communicable diseases. Recently funded projects New cell-on-chip technology improves allergy diagnostics. Project leader, Anna Nopp Scherman; Main…

läs mer

June 30th-July 1st, SWElife in Almedalen

SWElife medverkar i två olika seminarier under Almedalsveckan: Life Science – nog snackat och Genvägen till en bättre diabetesvård. Missa inte chansen att lyssna, ställa frågor och diskutera dessa aktuella ämnen. Life Science – nog snackat Flera utredningar har de…

läs mer

”Upplägget stimulerar privata aktörer att ta lite större risk”

Lars H Bruzelius leder SWElifes strategiska projekt för att Life Science-projekt ska kunna finansieras i en tidig fas. Vad grundar sig projektet i? – Utmaningen i Sverige idag är att vi har mycket information om patienterna, men den är uppdelad…

läs mer

Ett gränssnitt för den skräddarsydda vården

För att kunna tolka all information om en patients sjukdomshistoria, krävs IT-system som kommunicerar med alla vårdens olika system och stödja läkaren att avgöra vilken behandlings som är bäst för patienten. Björn Arvidsson är projektledare för den strategiska satsningen på…

läs mer

”Det gäller att ha en dialog och komma överens”

Tobias Sjöblom är delprojektledare för SWElifes strategisk projekt för nationella kohorter inom cancerområdet. Vad går projektet nationella kohorter ut på? – Projektet startar med ett cancerperspektiv, men förslagen kan användas på många sjukdomsområden. Sverige behöver få mer standardiserade rutiner för…

läs mer
Sida 9 av 10...910
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: