Årsberättelse 2016: Samverkan som röd tråd

Under 2016 har Swelifes projekt engagerat experter inom olika sektorer i hela Sverige. Genom att utgå från och optimera befintlig kompetens och infrastruktur har arbetet gett skalbara och hållbara lösningar som ska bidra till en förbättrad folkhälsa. Mer än 100 organisationer från näringsliv, akademi och hälso- och sjukvård har aktivt bidragit till arbetet.

Swelife har under året initierat ett antal projekt för förnyelse inom hälso- och sjukvården. Dessa har till syfte att i samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv samordna och dela kunskap och kompetens och att utveckla innovativa arbetssätt, strukturer och rutiner som sedan ska kunna skalas upp, införas och användas brett i hela landet.

Vårt nätverk av regionala koordinatörer och lokala innovationsaktörer erbjuder stöd och affärsutveckling åt alla forskare, entreprenörer och innovationsprojekt som vill ta del av våra erbjudanden om finansiellt stöd.

Swelife har under året utvecklat arbetet i relevanta nätverk för att dela kompetens och erfarenheter, bland annat genom olika evenemang. Ett exempel är de regelbundna möten som vi bjuder in Medtech4Health, Swedish Medtech, Sweden Bio, LIF och Vinnova till för att diskutera samverkansfrågor mellan våra program och organisationer. Ett annat är den innovationsverkstad för affärsutvecklare från inkubatorer, innovationsslussar och innovationskontor runt om i landet som Swelife arrangerade för första gången. Vid det årliga dialogmötet i oktober bidrog ett sjuttiotal av Swelifes huvudintressenter till en avstämning av Swelifes arbete.

Swelife har även gett finansiell stöttning till flera event som alla syftar till att stimulera samarbete mellan olika aktörer och sektorer från hela landet. Några exempel är AIMDay, BrainGain Sweden, Nationell konferens om kliniska studier och Cancer Collaboration Day.

Omvärldsbevakning blir ett allt viktigare verktyg för samverkan och utveckling. Genom ett strukturerat omvärldsbevakningsarbete tecknar vi en samlad bild av de satsningar som pågår inom life science-området i Sverige och Horizon 2020, liksom strategiska framtidsområden. Det är en förutsättning för att aktörer från olika delar av life science-sektorn ska kunna enas om vilka områden som kräver förstärkningar/satsningar.

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: